Turkish Journal of Urology
Original Article

BLADDER STONE DEVELOPMENT ON ABSORBABLESUTURE MATERIALS IN WISTAR RATS

1.

SSK Okmeydanı Hastanesi Üroloji Kliniği

2.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul

3.

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ UROLOJİ ANABİLİM DALI

4.

Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, İSTANBUL

5.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ürol. Kl. Uz. As.

Turk J Urol 1991; 17: 0-0
Read: 686 Downloads: 598 Published: 25 July 2019
Files
EISSN 2149-3057