Turkish Journal of Urology
Editorial

Is the Measurement of the Testıcular Volume Wıth Prader Orchıdometer an Objectıve Method?

1.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği, İstanbul

2.

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Üroloji Kliniği, İSTANBUL

Turk J Urol 2002; 28: 297-301
Read: 633 Downloads: 527 Published: 25 July 2019
Files
EISSN 2149-3057