Turkish Journal of Urology
Original Article

RESULTS OF SPECIFIC METAPHYLAXIS IN PEDIATRIC UROLITHIASIS

1.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul

2.

İSTANBUL TIPFAKÜLTESİ ÜROLOJİ VE GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALLARI

3.

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Üroloji Kliniği, İSTANBUL

4.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı/İstanbul

Turk J Urol 1992; 18: 0-0
Read: 607 Downloads: 557 Published: 25 July 2019
Files
EISSN 2149-3057