Turkish Journal of Urology
Editorial

Sterılısatıon of Hydrophylıc Catheters Used For Intermıttent Catheterısatıon ın Domestıc Mıcrowave Oven

1.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Üroloji Kliniği, İSTANBUL

2.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji ve İntaniye Kliniği, İSTANBUL

Turk J Urol 2002; 28: 335-339
Read: 648 Downloads: 610 Published: 25 July 2019
Files
EISSN 2149-3057